KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLuty
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecKwiecieńMarzec
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajLutyStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajLutyStyczeń
GrudzieńWrzesień
Kwiecień 2017
2017-04-21

ERASMUS+ Rekrutacja dodatkowa na rok akademicki 2017/2018

Zapraszamy studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+ do składania dokumentów w dniach 24.04 - 28.04.2017, pok. 1.88.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany w późniejszym terminie.


Dokumenty wymagane do rekrutacji:

  • zgłoszenie do programu
  • list motywacyjny
  • certyfikat dotyczący znajomości języka obcego
  • potwierdzenie przyjęcia na praktykę przez instytucję

UWAGA! osoby, które chcą wyjechać na praktykę powinny znaleźć instytucję (małe lub średnie przedsiębiorstwo, uczelnię, laboratorium lub instytut badawczy), gdzie będą odbywać praktykę

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies